Varig tilrettelagt arbeid (VTA) ved Brenselsutsalget

"Kvalitet, arbeidsglede og brukerne i fokus"

I dette tiltaket kan du få tilbud om fast ansettelse i bedriften ved avdelingen i Kirkenes, Hesseng eller Pasvik.
Arbeidsoppgavene er varierte, og vi vil gjerne finne et arbeid som passer for deg. Dersom du har behov for spesiell tilrettelegging eller hjelpemidler, vil vi gjøre hva vi kan for å hjelpe deg.

Hvem er tiltaket for?
Arbeidstilbud til psykisk utviklingshemmede og andre svakere arbeidsgrupper.
Dersom du har uførepensjon og ønsker deg et arbeid, må du kontakte NAV-Kirkenes for å søke arbeid hos oss.

Varighet og arbeidstid
Dette tilbudet har ingen tidsbegrensning. Du vil få en skriftlig arbeidsavtale etter reglene i arbeidsmiljøloven. Arbeidstiden avtaler vi når du starter hos oss. Vi har fleksible ordninger og tilpasser arbeidet for hver enkelt ansatt.


Arbeidsoppgaver
Arbeidsoppgavene er varierte, alt avhengig av hvilken avdeling du blir å arbeide i. I samarbeid med deg vil vi prøve å finne arbeidsoppgaver som passer for deg. Du vil få tilbud om omvisning i bedriften i forbindelse med oppstart hos oss.


Opplæring
Du vil få en arbeidsleder som vil følge deg opp og gi deg opplæring i arbeidet. Sammen planlegger dere arbeidet slik at du kan utvikle deg i ditt eget tempo.

Andre tiltak
Skulle andre tiltak eller annet arbeid bli aktuelt, vil din nærmeste leder tilrettelegge for at du skal få slike muligheter.

Les her hva NAV skriver om VTA-tilbudet.