Velkommen til Brenselsutsalget AS

Brenselsutsalget lager produkter og yter tjenester innen disse hovedområdene:

Brensel
Treprodukter
Souvenirer
Smykker
Gaveartikler
Husflidsprodukter
Brenselsutsalget Kirkenes

Ved avdelingen i Kirkenes, som også er hovedadministrasjon, produserer vi først og fremst bjørkeved til brensel.
Dette leveres i sekker på 40,60 liter og 1000 liter. selger også hoggstabber.
Før jul selger vi også juletrær.

Grenseprodukter

Ved Brenselsutsalgets avdeling på Hesseng produserer vi blant annet:

  • Souvenirer
  • Smykker
  • Gaveartikler
  • Husflidsartikler

Pasvik-gruppa

Ved Brenselsutsalgets avdeling på Melkefoss produserer vi blant annet følgende:

  • Brenselsved i 40,60 og 1000 liters sekker
  • Postkassestativer
  • Hagebenker - parkbenker
  • Sparksluffer
  • Informasjonstavler