Mål og visjon for Brenselsutsalget AS

Vår visjon er:

"Kvalitet, arbeidsglede og brukerne i fokus"

Mål

Brenselsutsalgets mål er å skape varige arbeidsplasser tilpasset yrkeshemmede som ikke uten videre kan nyttiggjøre seg andre arbeidstilbud. I dette skal vi fremstille varer og tjenester på det ordinære markedet.Sysselsettingen skal bidra til å kvalifisere og utvikle ressurser hos yrkeshemmede.

Målgruppen

For Brenselsutsalgets tilbud er yrkeshemmede som ikke uten videre kan ha ordinært arbeid eller kan nyttiggjøre seg arbeidsmarkedsetatens øvrige tilbud.