Historien til Brenselsutsalget AS

Brenselsutsalget AS begynte opprinnelig sin virksomhet i Kirkenes. Etter hvert ble Grenseprodukter og Pasvik-gruppa etablert.


Brenselsutsalget AS

ble stiftet høsten 1990 med 6 stillinger for yrkeshemmede og 2 lederstillinger.

Bygningen bestod da av et stort kaldlager/produksjonshall samt 70 kvadratmeter til kontor, garderobe og pauserom. I starten ble pauserommet også benyttet til småproduksjon.

Isolering av lager, samt påbygging av nye garderober og pauserom i 2. etasje i eksisterende kontordel, startet tidlig i 1991 og ble sluttført i løpet av 1992. Etter ombyggingen fikk Brenselsutsalget tilfredsstillende produksjonslokale, garderobe for 15 personer samt nytt møterom/pauserom.

Den nye produksjonshallen ga bedriften muligheten til å utvide produksjonsspekteret. I 1992 fikk vi 11 nye plasser for yrkeshemmede.


Pasvik-gruppa og Grenseprodukter ble en del av bedriften som et resultat av dette. I 1995 utvidet vi igjen med 3 nye plasser.

Brenselsutsalget har siden oppstart produsert furu, bjørk, kull og koks i sekk. Bjørk og furu selges i vanlige 60 liters sekker og i 1000 liters sekker. Furu finnes i Sør-Varanger, mens bjørk har vært vanskelig å få tak i lokalt. Dette førte til at vi kjøpte 700 kubikkmeter bjørk fra Arkhangelsk i 1993, i samarbeid med Båtsfjord Service AS, som også er et ASVO.

Veden ble levert ved kai i Kirkenes, men handelen med det russiske firmaet var ikke problemfri siden lossing av båten og frakt av veden fra kai til Brenselsutsalget skapte store problemer og utlegg vi ikke hadde regnet med. Problemene skyldtes i hovedsak gammeldags utstyr på båten, og for stor variasjon i lengden på veden. Mesteparten av bjørka ble solgt ut i løpet av 1995.

Vi driver med utkjøring av brensel. Tidligere solgte vi til nabokommunene, men i dag (2011) selger vi kun i Sør-Varanger.

Fra og med starten i 1990 og fram til 2011 har Brenselsutsalget økt sin produksjonsspekter betraktelig. Brenselsutsalget er bedriftens største avdeling. Når vi tar på oss oppdrag, tas det hensyn både til økonomi og i hvor stor grad vi kan involvere arbeidstakerne i produksjonen. I løpet av disse årene har det vært en jevn økning i etterspørselen etter brensel. Dette har ført til at det har blitt mindre tid til annen produksjon.

Ved å flytte produksjonen av treprodukter til Pasvik-gruppa, blir det mer tid til produksjon og salg av brensel. Vi regner med at allerede i 2012 vil storparten av aktiviteten dreie seg om brensel. Men vi vil vurdere om vi også kan produsere andre produkter.

For å dekke etterspørselen etter ved er vi avhengig av stabile leveranser av bjørk. Furu vil vi sannsynligvis fortsatt få levert fra Pasvik.


Pasvik-gruppa

Gruppen ble en del av bedriften i 1992. Gruppa hadde da eksistert en tid som et kommunalt prosjekt. Gruppa har siden oppstarten bestått av 3 yrkeshemmede med egen arbeidsleder siden juli 1993.

Pasvik-gruppa hadde i oppstarten ikke egne lokaler. Alt arbeide foregikk utendørs. Dette var selvsagt et problem på kalde vinterdager. I en periode leide gruppa lokaler på Melkefoss.

Pr november 2011 er det 4 yrkeshemmede på denne avdelingen. Vi fikk egne lokaler på Melkefoss da vi kjøpte lokaler av Statskog. Pasvik-gruppa har eksistert i over 19 år (pr nov 2011) som en del av Brenselsutsalget AS. Gruppa har vist seg som en meget stabil, og med god inntjeningsevne.

Gruppas styrke er fleksibilitet. Dermed kan gruppa ta imot spesialbestillinger og kan raskt omstille seg fra ett produkt til et annet. Men hovedproduktet skal være ved.


Grenseprodukter

Grenseprodukter har eksistert siden nedleggelsen av Sør-Varanger Familie- og Daghjem ved årsskiftet 1990/91. Bedriften var et kommunalt arbeidstiltak frem til 1992, da det ble en del av Brenselsutsalget.

Grenseprodukter hadde først tilhold i de gamle lokalene til Sør-Varanger Familie- og Daghjem på Sandnes.

Høsten 1993 kjøpte Brenselsutsalget forretningslokaler på Hesseng. Her ble det umiddelbart satt i gang rehabilitering av bygget. Dette arbeidet varte i nærmere to år. Grenseprodukter har nå et topp moderne produksjons- og salgslokale.

Grenseprodukter har klart å lage et lokale som innvendig «står i stil» til produktene. Arbeidsforholdene er pgså blitt bedre, noe som har ført til økt produksjon og bedre arbeidsmiljø.